Begravelser

Kontakt gjerne ditt begravelsesbyrå om mulighet for å få begravelsen streamet. Eller kontakt oss på 46898801.

Overføringen her vil ikke være tilgjengelig etter at seremonien er slutt. Vi anbefaler ikke å streame til Facebook eller YouTube.

Opptak av seremonien kan om ønskelig gjøres tilgjengelig i løpet av kvelden og vil være tilgjengelig noen dager. (Oppløsningen vil være noe redusert.)