Dronefilming

Lisensiert for bruk av drone VO1

Brann Kvinesdal bo- og dagsenter 2019
Fest i BANKEN arena august 2020
Lista november 2020
Kvinesdal kirke september 2021
Verdens største puslespillsamling. Malin Stokkeland
Kunst på demensavdelingen